Όλες οι ειδήσεις της Πτολεμαΐδας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας με ένα κλικ! Ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα της περιοχής μας. Γιατί υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης... Στείλτε μας τις καταγγελίες ή απλώς τις γνώμες σας στο email kailarianews@hotmail.com

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για επιδότηση 50.000 εποχικούς σε ξενοδοχεία

Από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 ξεκινά μετά από απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ. Γιώργου Βερναδάκη, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για την υπαγωγή τους στο νέο πρόγραμμα επιδότησης της Απασχόλησης για 50.000 εποχικούς εργαζομένους. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος θα ανέλθει στα 50.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον κλάδο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.
Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, έχουν ως εξής:1. Εντασσόμενες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσονται οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας.2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Στο πρόγραμμα υπάγονται όλες οι εποχικές ξενοχοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστώνεται ότι τόσο στις 30 Απριλίου του 2009 όσο και στις 31 Μαΐου του 2009, έχουν επαναπροσλάβει τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν αντίστοιχα τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του προηγούμενου έτους (2008), με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης.3. Διάρκεια επιχορήγησης επιχειρήσεων

Η επιχορήγηση ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μήνες και σε κάθε περίπτωση λήγει στις 31 Μαΐου του 2009.4. Ποσό επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που δικαιώθηκε ο επιδοτούμενος μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του με την επιχείρηση. Για τις ημέρες απασχόλησης οι οποίες θα είναι λιγότερες των 25 ημερών, θα καταβάλλεται ως επιχορήγηση αντίστοιχη αναλογία του τακτικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας.


5. Διαδικασία υπαγωγής

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο portal (www.oaed.gr) του ΟΑΕΔ Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.6. Διακοπή επιχορήγησης

Σε κάθε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει, με καταγγελία σύμβασης το προσωπικό της για το οποίο έχει ενταχθεί, τότε το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας, όσες μειώθηκε το προσωπικό, και θα επιστρέφεται το ποσό της επιχορήγησης. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου, θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Bookmark and Share

0 σχόλια:

Πτολεμαΐδα ptolemaida πτολεμαιδα Κοζάνη kozani kailaria blogspot blogs

ptolemaida.gr ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ PTOLEMAIDA DIMOS, eordea eordaia kailaria kailar Δήμαρχος ptolemaida dhmos ptolemaidos Κοζανη Κοζάνη ΚΟΖΑΝΗ kozani κοζανη κοζανι kozanh Πτολεμαΐδα ειδήσεις
ptolemaida πτολεμαιδα