Όλες οι ειδήσεις της Πτολεμαΐδας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας με ένα κλικ! Ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα της περιοχής μας. Γιατί υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης... Στείλτε μας τις καταγγελίες ή απλώς τις γνώμες σας στο email kailarianews@hotmail.com

Διημερίδα-Ο Δήμος Κοζάνης και η ψηφιακή εποχή

Ο Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», για την Ενημέρωση και την Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Κοζάνης για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση διοργανώνει διημερίδα, στην αίθουσα του Κοβεντάρειου με θέμα:

‘Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ– Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ’

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για τις Υπηρεσίες που προσφέρουν τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνίας της Πληροφορίας που αναλάβαμε και για τα προγραμματιζόμενα έργα στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Στόχος της διημερίδας είναι η δημοσιότητα, η προβολή και η ευαισθητοποίηση του κοινού του δήμου Κοζάνης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση έργων Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσα από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στην πρώτη τους επαφή με τα προγραμματισμένα έργα σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης και μέσα από το ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013. Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί υλικό για την γνωριμία και την αξιοποίηση από πολίτες και επιχειρήσεις, των έργων ΤΠΕ που υλοποιεί ο Δήμος Κοζάνης.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

Τρίτη 05 Μαΐου και ώρα 18.00 μ.μ. & Τετάρτη 06 Μαΐου 2009 και ώρα 10:00π.μ.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», στα πλαίσια του Μέτρου 5.1
«Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» του Κ.Π.Σ 2000-2006, σε ποσοστό 80% από το ΕΚΤ και 20% από Εθνική Συμμετοχή.

Πρόγραμμα της διημερίδας ...

«Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ –

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ

(1Η ΗΜΕΡΑ)

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

18.00-18.15

Προσέλευση – Εγγραφή

Γραμματεία

18.15-18.30

Ο στόχος της εκδήλωσης

Κουκουλόπουλος Πάρις,

Δήμαρχος Κοζάνης Συντονιστής εκδήλωσης


1η ΕΝΟΤΗΤΑ:

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Παρουσίαση των Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων – Δυνατότητες, ευκαιρίες και οφέλη

18.30-19.00

Για μια στρατηγική μετάβασης προς τον ψηφιακό Δήμο: Βασικές κατευθύνσεις και αναγκαίες προϋποθέσεις

Καλογήρου Γιάννης

Αν. καθηγητής, ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας για την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG)

19.00-19.15

Σχεδιαστικές αρχές και τεχνολογικές επιλογές για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ευρυζωνικών υποδομών

Καρούνος Θεόδωρος

Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΜΠ,

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,

Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (Network

Management & Optimal Design Laboratory - NETMODE).

19.15-19.30

Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις: Μαθήματα από την εμπειρία του lgaf (local government application framework)

Καβάσαλης Πέτρος

ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Ομάδα για την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG)

19.30-19.45

Η λειτουργική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα από τους Δήμους

Καρούνου Βασιλική

ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Ομάδα για την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG)

19.45-20.00

Αναπτυξιακές επιδράσεις των ευρυζωνικών δικτύων στην τοπική οικονομία

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης

ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Ομάδα για την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG)

20.00-21.00

Συζήτηση – Διάλογος


21.00

Μπουφές

Λήξη 1ης ημέρας


«Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ –

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

(2Η ΗΜΕΡΑ)

ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΚτΠ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

10.00-10.30

Προσέλευση – Εγγραφή

Γραμματεία


2η ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρουσίαση των Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων – Δυνατότητες, ευκαιρίες και οφέλη

10.30-11.00

Παρουσίαση των έργων – δράσεων που υλοποιήθηκαν με τελικό δικαιούχο το Δήμο Κοζάνης και τους εποπτευόμενους φορείς του στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚτΠ»

Τουμπουλίδου Παρθένα,

Αντιδήμαρχος ευρυζωνικότητας και καινοτομίας


3η ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στοιχεία της απαραίτητης ψηφιακής ασφάλειας για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

11.00-11.15

Παρουσίαση δράσης και ρόλων για την Ψηφιακή Ασφάλεια

Στέλεχος της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»


4η ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ και ΕΣΠΑ 2007-2013

Προγραμματισμός Έργων Ψηφιακής Σύγκλισης – Σχεδιασμός νέων δράσεων ΤΠΕ

11.15-11.30

Ο προγραμματισμός δράσεων για την Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013

Στέλεχος της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»


5η ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η περίπτωση του Δήμου Τρικκαίων

11.30-11.45

"Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε."

Μανωλόπουλος Δημήτριος,

Δ/νων Σύμβουλος της ΨΠΚΕ Α.Ε.

11.45-12.00

«Φωτονικά υλικά: τα υλικά του μέλλοντος της πληροφορικής»

Δημητρόπουλος Ιωάννης,

καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας

12.00-13.00

Συζήτηση – Διάλογος


13.00

Μπουφές

Λήξη Συνεδρίου


Bookmark and Share

0 σχόλια:

Πτολεμαΐδα ptolemaida πτολεμαιδα Κοζάνη kozani kailaria blogspot blogs

ptolemaida.gr ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ PTOLEMAIDA DIMOS, eordea eordaia kailaria kailar Δήμαρχος ptolemaida dhmos ptolemaidos Κοζανη Κοζάνη ΚΟΖΑΝΗ kozani κοζανη κοζανι kozanh Πτολεμαΐδα ειδήσεις
ptolemaida πτολεμαιδα